Adwokat sprawy karne w Katowicach

Kancelaria Adwokata Sebastiana Wilczyńskiego specjalizuje się w  prawie karnym, pomagając swoim Klientom przejść przez trudny okres stawiania zarzutów, by następnie w ramach prowadzonej obrony podejmować czynności procesowe pozwalające na uzyskanie jak najlepszych rozstrzygnięć sądowych.

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach karnych i na wszystkich etapach postępowań karnych:

 • począwszy od postępowań prowadzonych przed Policją, Prokuraturą i innymi organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze;
 • zapewnia obronę przed Sądami na terenie całego kraju;
 • reprezentuje Klientów w postępowaniu wykonawczym i postępowaniach związanych z wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądowych;
 • prowadzi obronę w postępowaniu spowodowanym wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA),
 • reprezentuje pokrzywdzonych, gwarantując im pomoc w toku postępowań przygotowawczych i sądowych.

Z sukcesem bronimy Klientów m.in. w sprawach:

 • przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
 • praniu brudnych pieniędzy,
 • oszustw gospodarczych,
 • spowodowania rozstroju zdrowia (art. 156 i 157 Kodeksu karnego),
 • udziału w bójce lub pobiciu, narażenia na utratę życia lub zdrowia (art. 158, 159, 160 Kodeksu karnego),
 • spowodowania wypadku komunikacyjnego (art. 177 Kodeksu karnego),
 • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178 a Kodeksu karnego),
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień,
 • fałszerstwa dokumentów (art. 270 Kodeksu karnego),
 • poświadczenia nieprawdy (art. 271 Kodeksu karnego),
 • przestępstw seksualnych,
 • gróźb bezprawnych i zastraszania,
 • zniesławienia,
 • handlu ludźmi,
 • zbieraniu danych o życiu prywatnym,
 • przejęciu danych elektronicznych
 • i wielu innych.

Gdy wymaga tego interes naszych Klientów, podejmujemy odważne taktyki procesowe i skuteczne metody postępowania.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.